Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng

HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Sở Nội Vụ)

Kênh thông tin đường dây nóng Cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mong được nhận phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức về cải cách hành chính theo các nội dung sau đây:

-       Những vướng mắc cụ thể  trong thực hiện các thủ tục hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm.

Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

-       Tên cơ quan tiếp nhận: Kênh thông tin đường dây nóng Cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Sở Nội vụ).

-       Địa chỉ liên hệ: Số 01, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-       Số điện thoại tiếp nhận thông tin đường dây nóng:

+       Số điện thoại cố định: (064) 3857.673 (trong giờ làm việc).

+       Số điện thoại di động: 0967.448.449 (tiếp nhận thông tin trong thời gian từ 07 giờ 00 đến 19 giờ 00 hàng ngày, kể cả thứ 7, chủ nhật).

-       Địa chỉ thư điện tử: cchc@baria-vungtau.gov.vn

Lưu ý:

-       Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; nêu rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

-       Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

------------------------

 

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

(Sở Tư Pháp)

    Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

- Tên cơ quan tiếp nhận: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

-  Địa chỉ liên hệ: Số 01, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Số điện thoại chuyên dùng: (064)3.727.969.

- Số Fax: (064)3.856.252.

- Địa chỉ thư điện tử: sotp@baria-vungtau.gov.vn

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.