Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Tiêu đề
Danh mục thuốc bổ sung vào Danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019 - 2020
phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 15 sửa chữa và mua sắm thiết bị Trường trung cấp y tế thuộc công trình sửa chữa trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc năm 2018
Tóm tắt kết quả đấu thầu mua thuốc bổ sung năm 2017 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc cấp cứu, cần thiết (lần 1) năm 2018
Tờ TRìNH vv đề nghị phê duyệt Danh mục thuốc bổ sung vào Danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019-2020 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập
phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 07 sửa chữa TTYTQDY Côn Đảo
Báo cáo Tóm tắt kết quả đấu thầu mua thuốc tâm thần và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tóm tắt kết quả đấu thầu mua thuốc, vacxin năm 2017 - 2018 và kế hoạch lưạ chọn nhà thầu mua thuốc, vacxin năm 2019 - 2020 cho các cơ sở KCB công lập trên địa bàn tỉnh BR-VT
Thành lập Tổ giúp việc lựa chọn nhà thầu mua thuốc, vắc xin và vật tư y tế năm 2015 cho các cơ sở khám chữa bệnh