Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Tiêu đề
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Xét nghiệm phân tích mẫu nước thuộc Chương trình vệ sinh môi trường y tế năm 2021
THÔNG BÁO KHỞI CÔNG về việc thi công xây dựng gói thầu số 07, 08 và 10 thuộc công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2021
THÔNG BÁO KHỞI CÔNG Về việc thi công xây dựng gói thầu số 09 và 11 thuộc công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2021
Thông báo Danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật gói thầu “Mua sắm găng các loại tập trung cấp địa phương năm 2021 - 2022”
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm găng các loại tập trung cấp địa phương năm 2021 - 2022”
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu In ấn, Pano thuộc chương trình y tế thường xuyên và hoạt động chuyên môn về công tác y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm găng các loại tập trung cấp địa phương năm 2021 - 2022”
bổ sung thông tin đối với gói thầu mua sắm test kháng nguyên SARS-CoV-2 phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 210 tỷ đồng
kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm Real-time PCR và Trang phục bảo hộ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua hàng hóa thanh toán phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2021 của Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2021 của Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu May Trang phục nhân viên - Trang phục Y tế năm 2021 của Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ
QĐ chỉ định thầu gói thầu số 01 – Tư vấn quản lý dự án công trình Lắp đặt hệ thông xử lý nước thải y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến ký túc xá Cao đẳng Dầu khí
QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định thầu gói thầu số 06 – Cung cấp máy phát điện 100KVA tại công trình Sửa chữa cơ sở cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4 (Trụ sở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS cũ)
QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định thầu gói thầu số 04 – Bảo hiểm công trình Sửa chữa cơ sở cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4 (Trụ sở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS cũ)
QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định thầu gói thầu số 01 – Tư vấn quản lý dự án công trình Sửa chữa cơ sở cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4 (Trụ sở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS cũ)
phê duyệt Tổng dự toán công trình và dự toán gói thầu phần bổ sung thuộc dự án Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa
QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa cơ sở y tế để phục vụ điều trị Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, Ký túc xá Trường Trung cấp Y tế và Ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm
V/v tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19
Quyết định vv ban hành Quy trình báo cáo thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu và điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương