Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Tiêu đề
Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 Hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm thuộc dự án trang thiết bị y tế bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu
Quy trình lựa chọn nhà thầu mua thuốc tâp trung cấp địa phương
Quyết định Phê duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thầu mua thuốc, vắc xin lần 2 năm 2019 - 2020 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu-t10
hỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu: Tư vấn Lập báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Trang thiết bị y tế cho các dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; Xây mới Trung tâm Y tế huyện Châu Đức; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm chẩn đoán y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt; Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện Lao và bệnh Phổi”
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐX cho các gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm VTYT đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019-2020 cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập
phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm vật tư y tế đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019-2020 cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua đầu khoan xương cho Khoa PT-GMHS
phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT cho các gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm VTYT đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019-2020 cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Mua đầu dò Linear cho máy siêu âm Model: SonoAce R5, Hãng Samsung Medison
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Mua đầu dò Linear cho máy siêu âm Model: SonoAce R5, Hãng Samsung Medison
Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu số 10-Sửa chữa Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ thuộc công trình Sửa chữa trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2019
Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu số 9-Sửa chữa Bệnh viện Tâm Thần thuộc công trình Sửa chữa trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2019
phê duyệt hủy kết quả đấu thầu may trang phục y tế
Thúc đẩy triển khgai áp dụng đấu thầu mạng đáp ứng tiêu chí nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019
phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 7 SC mua sắm thiết bị TTYT Dự phòng thuộc công trình sửa chữa trụ sở làm việc các đơn vị trực thuộc SYT năm 2019
phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 10 sửa chữa Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ năm 2019
Triển khai thực hiện văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT ngày 05/7/2019 của bộ Kế hoạch và đầu tư về thúc đầy triển khai áp dug5 đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ iêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
Danh mục thuốc bổ sung vào Danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019 - 2020
phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 15 sửa chữa và mua sắm thiết bị Trường trung cấp y tế thuộc công trình sửa chữa trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc năm 2018