Đầu tư công Đầu tư công
Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu số 10-Sửa chữa Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ thuộc công trình Sửa chữa trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây