Đầu tư công Đầu tư công
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Mua đầu dò Linear cho máy siêu âm Model: SonoAce R5, Hãng Samsung Medison

Xem nội dung chi tiết tại đây