Đầu tư công Đầu tư công
hỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu: Tư vấn Lập báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Trang thiết bị y tế cho các dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; Xây mới Trung tâm Y tế huyện Châu Đức; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm chẩn đoán y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt; Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện Lao và bệnh Phổi”

Xem nội dung chi tiết tại đây