Đầu tư công Đầu tư công
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 Hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm thuộc dự án trang thiết bị y tế bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây