Đầu tư công Đầu tư công
QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa cơ sở y tế để phục vụ điều trị Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, Ký túc xá Trường Trung cấp Y tế và Ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm

Xem nội dung chi tiết tại đây