Góc học tập Góc học tập

Chuyên môn Chuyên môn

Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ban đầu sốc phản vệ sau khi tiêm chủng

Tải file video tại đây.