Dự Thảo Online Dự Thảo Online
Dự thảo
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 22/11/2018
Số lượt xem: 542
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha