Dự Thảo Online Dự Thảo Online
Dự thảo
lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến quản lý TTBYT
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 29/11/2021
Số lượt xem: 74
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến quản lý TTBYT
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha