Dự Thảo Online Dự Thảo Online
Dự thảo
góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành mức giá cụ thể và thời điểm thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc pham vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế theo thông tư 02/2017/TT-BYT
Lĩnh vực thống kê: Tài chính & Ngân sách
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 19/09/2017
Số lượt xem: 546
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành mức giá cụ thể và thời điểm thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc pham vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế theo thông tư 02/2017/TT-BYT
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha