Dự Thảo Online Dự Thảo Online
Dự thảo
Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 04/2016/TT-BYT và Khoản 1 Điều 9 Thông tư 30/2020/TT-BYT
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 29/11/2021
Số lượt xem: 270
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 04/2016/TT-BYT và Khoản 1 Điều 9 Thông tư 30/2020/TT-BYT
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha