Web Content Display Web Content Display

Theo công văn số 1444/SYT-NVY ngày 03/6/2015 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc đề nghị lắp đặt mới hệ thống số điện thoại khẩn, Cấp cứu 115.

Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành lắp đặt các số máy như sau:
- Định tuyến các số máy hiện tại vào các số khẩn cấp 113, 114, 115.
- Lắp đặt bổ sung thêm số thuê bao mới tại các khu vực và khai báo số trượt từ số hiện tại sang số lắp mới nhằm đảm bảo thông tin liên lạc.
- Đã phối hợp với Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông định tuyến các cuộc gọi di động thuộc mạng Vinaphone tại từng khu vực về số máy hiện tại 113, 114, 115.
- Toàn bộ các số máy hiện tại và lắp đặt mới đã được 
Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tàu khai báo thực hiện chiều gọi đi và đến.