Chỉ tiêu Kế hoạch chuyên môn Chỉ tiêu Kế hoạch chuyên môn

Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây