Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch sắp xếp nguồn nhân lực Y tế sau khi thực hiện tinh gọn các cơ sở điều trị và cơ sở cách ly tập trung bệnh nhân Covid-19; Phương án chuẩn bị nhân sự khi dịch tái bùng phát trên địa bàn tỉnh.

Xem nội dung chi tiết tại đây