Công văn Công văn
Kế hoạch triển khai thực hiện số 141/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường diện tử của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Xem nội dung chi tiết tại đây