Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Tiêu đề
Kế hoạch thực hiện quy trình 4 tại chổ
Báo cáo Công tác Y tế tháng 02 năm 2020
Quyết định công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ngành Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2019
Quyết định công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ngành Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2019
báo cáo thống kê y tế 12 tháng năm 2019
Phê duyệt "Quy hoạch phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
Về việc rà soát bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
Phê duyệt kế hoạch giao chỉ tiêu thoát nghèo, thoát cận nghèo của tỉnh năm 2019
Hiển thị 1 - 10 of 71 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 8