Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh
Bộ câu hỏi và đáp án sát hạch lý thuyết cấp Giấy chứng nhận Lương y

- Công văn số 2532/SYT-NVY;
- Công văn số 447/YDCT-KHTC;
- Nội dung câu hỏi và đáp án cấp Giấy chứng nhận Lương y;
- Nội dung tài liệu theo Thông tư 13;


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết