Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Công khai đơn vị vi phạm về sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế

Bộ Y tế nêu rõ, ngày 15-5-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và có hiệu lực từ ngày 1-7-2016. Tuy nhiên, thời gian qua, một số cơ sở sản xuất, mua bán trang thiết bị y tế không tuân thủ các quy trình, quy định trong sản xuất, mua bán, làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đến việc điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát lại danh sách các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực mua bán, sản xuất trang thiết bị y tế và tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật; xử lý nghiêm và công bố danh tính các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động mua bán, sản xuất trang thiết bị y tế theo quy định hiện hành. 

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn