Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên phòng chống SXH

Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết (SXH) diễn biến phức tạp, UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn và duy trì đội ngũ cộng tác viên phòng, chống SXH. UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức kiện toàn lại, duy trì ổn định mạng lưới cộng tác viên phòng, chống SXH tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm; bổ sung mạng lưới cộng tác viên tại những xã có nguy cơ cao bùng phát dịch.

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành phố phối hợp với ngành y tế xác định cụ thể các xã, phường, thị trấn ưu tiên cần có sự tham gia của cộng tác viên; giao nhiệm vụ cho cộng tác viên bám sát địa bàn phụ trách để tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cách phát hiện và xử lý khi phát hiện người nghi mắc SXH; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các hộ gia đình cách xử lý các dụng cụ chứa nước, vận động người dân tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, loại trừ lăng quăng. 

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn