Tự công bố cơ sở đủ điều kiện Tự công bố cơ sở đủ điều kiện

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Người đứng đầu

Số điện thoại

Ngày công bố

1

Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu

278 Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BRVT

Bùi Xuân Thy

02543.838.348

02/01/2018