Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0982703281 trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT

Xem nội dung chi tiết tại đây