Thông tin thuốc - mỹ phẩm Thông tin thuốc - mỹ phẩm
5. Đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc;

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm ngày 27/3/2018

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (thuốc viên nén Misoprostol)

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Thu hồi thuốc viên nang cứng Vitamin C 500mg- Công ty OPC

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-cty Phi thanh Vân

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Hưng Yên

Thông báo đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol SĐK VD-20509-14

Đình chỉ lưu hành , thu hồi mỹ phẩm do Cty Khải Hà sản xuất-t4

Thông báo thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (thuốc bột uống Aspartam 35mg)

Đình chỉ lưu hành thuốc chưa được phép lưu hành (Thuốc "Nhức khớp tiêu bại hoàn-CSĐND Đại An)

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nang cứng Oridiner 300mg (Cefdinir 300mg) không đạt tiêu chuẩn chất lượng-t5

đình chỉ lưu hành thuốc Hesopak (Cefpodoxime 100mg) không đạt tiêu chuẩn chất lượng

đình chỉ lưu hành thuốc chưa được phép lưu hành- Nexium 20mg và 40mg

đình chỉ lưu hành thuốc Viên nang cứng Neopeptine -t6

thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc Acigmenfin 312,5-t6

thu hồi thuốc Chloramphenicol 250mg

Thu hồi thuốc sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical- Trung Quốc sản xuất

Thu hồi thuốc Agifamcin 300mg, số lô 00916, HD 22/3/2019-T7

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cty Nam Dược-SYt Nam Định-T7

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim Unicet (Cetirizin hydroclorid 10mg) - T8

Rút số đăng ký lưu hành thuốc -T8

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Lê Bá Thành

Thông báo đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng-Koreamin-Vĩnh Phúc- t9

Xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

thu hồi thuốc y học cổ truyền có chứa tân dược-CQLYDCT-t10

thông báo đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng-Batimin 125 (Cefdinir 125mg)-t10

Thông báo đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng-viên nén Pasapil-t10

Rút 01 số đăng ký lưu hành thuốc của cơ sở sản xuất thuốc Agio Pharmaceuticals Ltd-t1

rút số đăng ký lưu hành thuốc -t1

Rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ và thu hồi trên toàn tỉnh

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- công ty Vạn Xuân- t1

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm- Công ty Dương Anh I&E-t1

thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề kcb Lê Bá Linh

nhập khẩu và lưu hành thuốc Valsacar 80mg, 160mg-t1

thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-công ty IQ Việt Pháp- SYT Lạng Sơn-t1

thu hồi thuốc Khu Phong Thanh Can Hoàn-t1

đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng-thuốc Promethzin-2/9-t1

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng- Công ty Liên Minh-t

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng- Công ty Newlane Cosmetics-t1

Về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất Cefterol lưu hành tại Việt Nam

 

đình chỉ lưu hành thuốc Chloramphenicol 250mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng-T3

đình chỉ lưu hành thuốc Incepban 400 không đạt tiêu chuẩn chất lượng-t4

đình chỉ lưu hành thuốc Captopril 25mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng-T5

niêm phong thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng-T6

thu hồi giấy đăng ký lưu hành, đình chỉ, thu hồi trên toàn tỉnh-T6

thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam-T6

đình chỉ lưu hành thuốc Bivantox không đạt tiêu chuẩn chất lượng-T7

thu hồi thuốc viên nén Navacarzol 5mg-t7

V/v thu hồi thuốc Genpharmason  

Thu hồi thuốc Trimoxtal, SĐK: VD-20158-13

Thu hồi thuốc tiêm B – COMENE, số lô: 190811-T01/2021


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết