Thông tin thuốc - mỹ phẩm Thông tin thuốc - mỹ phẩm

5. Đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc;

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm ngày 27/3/2018

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (thuốc viên nén Misoprostol)

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Thu hồi thuốc viên nang cứng Vitamin C 500mg- Công ty OPC

đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-cty Phi thanh Vân

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-SYT Hưng Yên

Thông báo đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol SĐK VD-20509-14

Đình chỉ lưu hành , thu hồi mỹ phẩm do Cty Khải Hà sản xuất-t4

Thông báo thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (thuốc bột uống Aspartam 35mg)

Đình chỉ lưu hành thuốc chưa được phép lưu hành (Thuốc "Nhức khớp tiêu bại hoàn-CSĐND Đại An)

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nang cứng Oridiner 300mg (Cefdinir 300mg) không đạt tiêu chuẩn chất lượng-t5

đình chỉ lưu hành thuốc Hesopak (Cefpodoxime 100mg) không đạt tiêu chuẩn chất lượng