Thông tin thuốc - mỹ phẩm Thông tin thuốc - mỹ phẩm

1. Thông tin thuốc

Rút số đăng ký lưu hành thuốc

Công bố danh sách các công ty nước ngoài VPCL - đợt 25 - T6

cung cấp thông tin liên quan đến ADR của các thuốc chứa chymotrypsin (alpha-chymotrypsin)-t6

Rút số đăng ký lưu hành thuốc - T7

Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan-T7

Cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa cefmetazol đường tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch-T7

Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan lần 2-t8

Công bố danh sách các Công ty có thuốc vi phạm

Thuốc chứa dược chất Valsartan-t9

Thông báo  vv niêm phong thuốc Hoạt huyết dưỡng não Medisun không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Rút giấy đăng ký lưu hành thuốc-t10

niêm phong thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng- viên nang cứng Medi-Sulpirid  50mg-TTKN-t11

niêm phong thuốc không đạt chất lượng- Hoàn cứng Khu phong thanh can hoàn-TTKN-t11

chấn chỉnh công tác thu hồi thuốc-t12

hủy thuốc Hoạt huyết dưỡng não,  số lô: 041017, HD:19/10/2020 và số lô: 200417, HD: 29/04/2020-t12

cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa phospholipid đậu nành

cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa diacerein

đăng ký, nhập khẩu đơn hàng các thuốc chứa hoạt chất Sulfagauanidin dùng đường uống; các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống và các thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống

niêm phong thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng-thuốc Cenditan-TTKN-t4

niêm phòng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng-thuốc Cenditan-TTYT Longg Điền- TTKN-t7


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết