Thông tin thuốc - mỹ phẩm Thông tin thuốc - mỹ phẩm

1. Thông tin thuốc

Rút số đăng ký lưu hành thuốc

Công bố danh sách các công ty nước ngoài VPCL - đợt 25 - T6

cung cấp thông tin liên quan đến ADR của các thuốc chứa chymotrypsin (alpha-chymotrypsin)-t6

Rút số đăng ký lưu hành thuốc - T7

Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan-T7

Cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa cefmetazol đường tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch-T7

Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan lần 2-t8