Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện

Phòng Xét nghiệm đạt tiêu chuẩn An toàn Sinh học cấp I
 

TT

Tên cơ sở

Cấp độ An toàn sinh học của Phòng xét nghiệm

Địa chỉ

Người đứng đầu cơ sở

Ngày công bố

1

TTYT  huyện Tân Thành

Cấp I

Đường 81, kp Tân Hạnh, TT.Phú Mỹ, huyện Tân Thành

Phan Chánh Phú

17/10/2016

2 Phòng khám đa khoa medic Sài Gòn Phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT Trần Quang Thanh Hùng 24/3/2017
3 Phòng khám đa khoa Đông Tây Phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I Ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT Phạm Thị Bích Luận 09/5/2017
4 Phòng xét nghiệm Vũng Tàu Lab Cấp I 150A Cô Giang, phường 4, thành phố Vũng Tàu Nguyễn Thị Ngọc Thủy 13/9/2017