Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện

Phòng Xét nghiệm đạt tiêu chuẩn An toàn Sinh học cấp II
 

TT

Tên cơ sở

Cấp độ An toàn sinh học của Phòng xét nghiệm

Địa chỉ

Người đứng đầu cơ sở

Ngày công bố

1

Bệnh viện Mắt

Cấp II

21 Phạm Ngọc Thạch, p.Phước Hưng, tp.Bà Rịa

Nguyễn Viết Giáp

12/10/2016

2

TTYT huyện Xuyên Mộc

Cấp II

338 QL 55, kp.Thạnh Sơn, TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Hồ Văn Hải

16/9/2016

3

TTYT  huyện Tân Thành

Cấp II

Đường 81, kp Tân Hạnh, TT.Phú Mỹ, huyện Tân Thành

Phan Chánh Phú

20/10/2016

4 Công ty TNHH Sức khỏe trọn đời - Phòng khám đa khoa Raffles Medical Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II Khu A, số 01 Lê Ngọc Hân, phường 1, TP.Vũng Tàu Ninh Thị Thúy Ngà 20/02/2017
5 Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí   Phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II Ấp An Đồng, xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh BRVT Nguyễn Minh Lương 19/4/2017
6 TTYT Long Điền Phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II Ấp An Thạnh,  xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh BRVT Dương Văn Muôn 12/5/2017
7 Bệnh viện Tâm thần tỉnh BRVT Phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II Ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT Ngô Thành Phong 05/4/2017
8 Bệnh viện Y học cổ truyền Cấp II Ấp Tây – Xã Hòa Long – Thành phố Bà Rịa. Trần Ngọc Triệu 10/10/2017
9 Trung tâm Y tế dự phòng Cấp II 19 Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa Hà Văn Thanh 26/10/2017