Hành nghề dược Hành nghề dược

6. Danh sách cơ sở được cấp giấy phép kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần