Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện

Công bố đủ điều kiện tiêm chủng

Tên cơ sở

Địa chỉ

Người đứng đầu

Ngày công bố

SĐT
Công ty TNHH  PKĐK Vũng Tàu 207 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, Tp. Vũng Tàu Phạm Văn Hương 21/10/2016 02543.550.599
PKĐK Nhi Sài Gòn 518 CMT8, phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh BRVT Nguyễn Văn Xuyền 16/01/2017 02543.822.855

Công ty TNHH PKĐK Quốc tế Thế giới mới

20 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Phạm Bá Cương

12/7/2017

 
Công ty CP PKĐK Thiên Nam Số 192, đường 3/2, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BRVT BS. Đỗ Minh Tiến 06/3/2018 02543.597.868
Công ty TNHH PKĐK Vũng Tàu 207, Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Vũng Tàu Phạm Văn Hương   02543.550.599