Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện

Công bố đủ điều kiện tiêm chủng

Tên cơ sở

Địa chỉ

Người đứng đầu

Ngày công bố

SĐT

Công ty TNHH PKĐK Quốc tế Thế giới mới

20 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Phạm Bá Cương

12/7/2017

 
Công ty TNHH Sức khỏe trọn đời PKĐK Raffles Medical Khu A, 01 Lê Ngọc Hân, phường 1, thành phố Vũng Tàu.  BS. Ninh Thị Thúy Ngà 03/7/2017 0643.858.776
Công ty CP PKĐK Thiên Nam Số 192, đường 3/2, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BRVT BS. Đỗ Minh Tiến 21/02/2018 02543.597.868