Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây