Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động sản xuất, kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng, y tế và cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm trên địa bàn tỉnh BRVT năm

Xem nội dung chi tiết tại đây