Hoạt động Hoạt động

Lớp Bồi dưỡng về Quản lý Y tế khu vực phía Nam đến học tập thực tế tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Từ ngày 6/5-10/5/2019, ngành Y tế tỉnh BR-VT đón tiếp học viên của Lớp Bồi dưỡng Quản lý Y tế dành cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo của các sở Y tế, bệnh viện, các viện thuộc lĩnh vực Y tế Dự phòng và Trung tâm kiểm soát bệnh tật của 32 tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến học tập và chia sẻ kinh nghiệm thực tế về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tư duy và tầm nhìn về các chính sách chung của ngành Y tế.

Tổng cộng có 119 học viên chia thành 3 lớp, đi thực tế tại Sở Y tế tỉnh, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi, Bệnh viện Mắt, TTYT Dự phòng, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, TTYT huyện Xuyên Mộc, TTYT huyện Long Điền, TTYT Phú Mỹ, Trạm Y tế phường Phú Mỹ và Trạm Y tế xã Châu Pha (TTYT Phú Mỹ), Trạm Y tế xã Bình Châu và Trạm Y tế thị trấn Phước Bửu (TTYT Xuyên Mộc).

Tại các điểm đến thực tế, học viên quan tâm tìm hiểu công tác xây dựng kế hoạch chiến lược, phát triển và triển khai quy hoạch phát triển mạng lưới khám chữa bệnh và y tế dự phòng; công tác tổ chức, triển khai chính sách y tế; công tác kiểm tra, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo; tình hình thực hiện chính sách về quản lý, sử dụng các loại nguồn lực (nhân lực, kinh tế, tài chính, cơ sở hạ tầng trang thiết bị, thông tin); việc ứng dụng chu trình quản lý vào các hoạt động chuyên môn, dịch vụ y tế của các cơ sở y tế cũng như khả năng xử lý tình huống khẩn cấp…

Lớp học thực tế tại tỉnh BR-VT là một nội dung trong chương trình của lớp Bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ quản lý cho các cấp lãnh đạo ngành Y tế của các địa phương khu vực phía Nam do Bộ Y tế tổ chức từ ngày 8/4 - 28/6/2019, tại Viện Y tế công cộng TP. HCM.

Nguồn: http://t4gbrvt.org.vn

 


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết