Hoạt động Hoạt động

Tập huấn cách thức quản lý và xử lý rác thải y tế

Tập huấn cách thức quản lý và xử lý rác thải y tế

Ngày 23/5, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh phối hợp Viện Y tế Công cộng TP. HCM tập huấn công tác quản lý chất thải y tế cho khoảng 30 cán bộ quản lý, nhân viên làm công tác quản lý chất thải y tế tại các đơn vị.

Tại lớp tập huấn, thạc sĩ Đặng Ngọc Chánh – Trưởng khoa Sức khỏe Môi trường và thạc sĩ Nguyễn Trần Bảo Thanh – Khoa Sức khỏe Môi trường, Viện Y tế Công cộng TP. HCM hướng dẫn cho các học viên các thủ tục hành chính về môi trường; tổ chức thực hiện quản lý chất thải y tế; phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn y tế; giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn; an toàn vệ sinh lao động trong quản lý chất thải y tế; chế độ báo cáo và hồ sơ quản lý chất thải y tế ...

Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ quản lý, nhân viên làm công tác quản lý chất thải y tế nắm bắt và thực hiện đúng chính sách, văn bản pháp luật quy định về quản lý và xử lý chất thải y tế cũng như nâng cao kiến thức, kỹ năng, ý thức trách nhiệm trong quản lý chất thải y tế tại đơn vị, không để chất thải y tế gây nguy hại đến môi trường cũng như sức khỏe người bệnh và nhân viên y tế.

Nguồn: http://www.t4gbrvt.org.vn


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết