Hoạt động Hoạt động

Bế giảng khóa V và khai giảng khóa VII Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý Ngành Y tế

Ngày 02/7/2019, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ Bế giảng khóa V và khai giảng khóa VII  Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý Ngành Y tế Việt Nam. Đối tượng tham dự các khóa học bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm, cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế; Giám đốc bệnh viện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng các đơn vị y tế dự phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tham dự chỉ đạo và giảng bài về Tổng quan Hệ thống y tế Việt Nam và định hướng quy hoạch; Những đổi mới chính sách y tế Việt Nam: phát triển và hội nhập.

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế trao Chứng chỉ cho học viên lớp Sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế

Mục tiêu của khóa đào tạo là trang bị và cập nhật kiến thức về quản lý y tế, kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo quản lý ngành y tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành y tế. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng được ứng dụng các nguyên lý và phương pháp đào tạo dựa trên năng lực để trang bị cho học viên những kiến thức và các kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong hệ thống y tế, chính sách, định hướng chiến lược phát triển ngành y tế, quản lý các nguồn lực, quản lý các hoạt động và cung cấp dịch vụ y tế. Để xây dựng Chương trình đào tạo này, Bộ Y tế giao cho Trường Đại học Y tế công cộng phối hợp với các chuyên gia trong nước và đặc biệt là các chuyên gia của Trường Đại học Y tế công cộng Rennes – Pháp để xây dựng 03 chương trình đào tạo bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế. Quá trình xây dựng các chương trình đào tạo này đã được thực hiện công phu, bài bản với nhiều lần hội thảo xin ý kiến góp ý của cán bộ quản lý y tế như lãnh đạo Vụ, Cục của Bộ Y tế, các Sở Y tế, các bệnh viện và các đơn vị y tế dự phòng trong cả nước; đồng thời có sự tham vấn của các chuyên gia trong nước và chuyên gia quốc tế. Chương trình đã được Bộ Y tế thẩm định vào tháng 8/2017 và cho phép triển khai từ năm 2018.

PGS.TS.Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý, Khám chữa bệnh trao Chứng chỉ cho các học viên lớp Bệnh viện

Với phương pháp đào tạo dựa trên năng lực, chương trình đào tạo được cấu trúc thành 4 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 học tập trung trên lớp kéo dài 3 tuần cung cấp kiến thức và kỹ năng tổng hợp, đồng thời thông qua thảo luận tình huống để cập nhật và nâng cao các năng lực cần thiết cho công tác lãnh đạo quản lý; Giai đoạn 2 đi tìm hiểu thực tế 1 tuần tại địa phương nhằm đối chiếu và so sánh kiến thức đã học với thực tiễn tại các cơ sở y tế; Giai đoạn 3 ứng dụng thực hành trong công tác lãnh đạo, quản lý tại cơ quan công tác của học viên trong 7 tuần; Giai đoạn 4 cập nhật và báo cáo chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trong 1 tuần.

Giảng viên của khóa học là cán bộ lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan, các chuyên gia của các Bộ Ngành để cập nhật, hướng dẫn học viên thực hiện các văn bản quản lý về y tế; đại diện một số tổ chức quốc tế được mời để chia sẻ kinh nghiệm của quốc tế. Bên cạnh đó, các giảng viên của Trường Đại học Y tế Công cộng và Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp giảng dạy, hệ thống hóa lý thuyết và các nguyên lý lãnh đạo, quản lý.

TS.Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trao Chứng chỉ cho các học viên lớp CDC/ YTDP

Đến nay, Bộ Y tế đã tổ chức được 6 khóa đào tạo với tổng số 1.040 học viên được đào tạo. Khóa VII sẽ kéo dài từ tháng 7/2019 – tháng 9/2019, gồm 1 lớp cho lãnh đạo các Vụ/ Cục/Văn phòng Bộ Y tế và lãnh đạo Sở Y tế; 2 lớp cho lãnh đạo bệnh viện và 1 lớp cho lãnh đạo các đơn vị y tế dự phòng, kiểm soát bệnh tật, với tổng số 160 học viên.

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế giảng bài về Tổng quan Hệ thống y tế Việt Nam và định hướng quy hoạch; Những đổi mới chính sách y tế Việt Nam: phát triển và hội nhập

Việc triển khai các khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế là nhiệm vụ cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành y tế, thực hiện tốt chủ trương đổi mới hệ thống y tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết 20, 21  cùa Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có đổi mới về thể chế, bộ máy tổ chức, phương thức quản lý, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Ngành.

Quang cảnh buổi Lễ

Đồng thời, với việc triển khai các khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế, Bộ Y tế thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức./.

Nguồn: https://moh.gov.vn/

 


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết