Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng

Trả lời phản ảnh của người dân có số điện thoại 02546 555 558 trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT.

Xem nội dung chi tiết tại đây


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết