Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện

Công bố đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV

Giấy chứng nhận đủ đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính Bệnh viện Bà Rịa

Giấy chứng nhận phòng XN HIV khẳng định Trung tâm Y tế thành phố Vũng tàu.


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết