Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Công bố đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV/ Điều chỉnh GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

Giấy chứng nhận đủ đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính Bệnh viện Bà Rịa

Giấy chứng nhận phòng XN HIV khẳng định Trung tâm Y tế thành phố Vũng tàu.

Văn bản công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV Bệnh viện đa khoa Vạn Phước

Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính - khoa xét nghiệm TTYT Thị xã Phú Mỹ

Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính - phòng xét nghiệm HIV thuộc khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

Điều chỉnh GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của SYT - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

[412/TLK-SYT - 13/07/2023] Giấy chứng nhận PXN BV Bà Rịa đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính (Điều chỉnh)