Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề khám chữa bệnh

Phòng khám đa khoa Đức Hạnh

Phê duyệt nhân sự PKĐK Đông Tây

phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Cty Đệ Nhất

phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh  Phòng khám da khoa Vạn Thành Sài Gòn

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Cty TNHH Phòng khám đa khoa Vũng Tàu (QĐ số 49/QĐ-SYT ngày 22/01/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi

QĐ Phê duyệt Phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề của BV mắt

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - BV Bà Rịa

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 389/QĐ-SYT ngày 28/5/2019)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 341/QĐ-SYT ngày 7/5/2019)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 342/QĐ-SYT ngày 7/5/2019)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 540/QĐ-SYT ngày 9/7/2019)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh của Trung tâm Xã hội (QĐ 383/QĐ-SYT ngày 13/5/2020) 

QĐ phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Phòng khám đa khoa Thiên Ân (QĐ 912/QĐ-SYT ngày 22/11/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm - Phước Hòa (QĐ 396/QĐ-SYT ngày 19/5/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 407/QĐ-SYT ngày 22/5/2020)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Công ty TNHH Dịch vụ y tế phòng khám đa khoa Suối Nghệ (QĐ số 413/QĐ-SYT ngày 22/5/2020)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh của Phòng khám Đa khoa Đông Tây (QĐ 315/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ Phê duyệt nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Y học cổ truyền (QĐ 224/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 479/QĐ-SYT ngày 15/6/2020)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh PK RHM Nha Việt Đức Sài Gòn (QĐ 515/QĐ-SYT ngày 26/6/2020)

 


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết