Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề khám chữa bệnh

Phòng khám đa khoa Đức Hạnh

Phê duyệt nhân sự PKĐK Đông Tây

phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Cty Đệ Nhất


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết