Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân

Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh, thay đổi nhân sự hành nghề khám chữa bệnh

Phòng khám đa khoa Đông Tây

Phòng khám  Mỹ Xuân

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Medic

bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk đông tây Hồng Hạnh, Tuấn Anh

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Mỹ Xuân

Phê duyệt bổ sung nhân sự Trưởng khoa CĐHA Medic Sài Gòn 3

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự PKĐK Đông Tây

Phê duyệt QĐ bổ sung nhâ sự PKCK mắt Bs Phạm Thị Hồng Minh

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bênh PKĐK Đông Tây

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh pk Mỹ Xuân

QĐ phê duyệt nhân sự bổ sung PKĐK Bình An ( Bs Nguyễn Thị Qui)

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề BVĐK Vạn Phước( Bs Sơn)

 Phê duyệt QĐ bổ sung nhân sự hành nghề PKCK Bs Trần Thị Luyện.

QĐ phê duyệt nhân sự bổ sung PKĐK Đông Tây ( Bs Hằng, Bs Lan)

Phê duyệt thay đổi nhân sự hành nghề KCB (trưởng khoa nhi của BV Vạn Phước)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (Phan Lý Bích Diễm, BV Y học cổ truyền)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (BV Y học cổ truyền)

QĐ phê duyệt thay đổi người phụ trách chuyên môn phòng khám bệnh chuyên khoa răng hàm mặt Đại Dương

Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (BV Y học cổ truyền)

Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

Quyết định phê duyệt thay đổi cơ cấu nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Mỹ Xuân)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Mỹ Xuân)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Thiên Nam)

QĐ phê duyệt thay đổi nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Thiên Nam)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB (PKĐK Thiên Nam)

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Sản phụ khoa Bs Nguyễn Thị Kim Dung

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Đồng Sài Gòn Vũng Tàu

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đệ Nhất Lê Thị Tuyết

QĐ phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân Vũ Hoàng Giang


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết