Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Danh sách nhân sự hành nghề KCB/ Phê duyệt nhân sự; điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Phòng khám nha khoa Hoa Sứ (QĐ 732/QĐ-SYT ngày 21/9/2018)

báo cáo danh sách nhân sự hành nghề khám chữa bệnh ngày 15/10/2019

báo cáo danh sách nhân sự hành nghề khám chữa bệnh ngày 28/10/2019

phê duyệt nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh BVYHCT

Báo cáo danh sách người hành nghề ngày 27/2/2020

Quyết định phê duyệt nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Đa khoa Mỹ Xuân

Phê duyệt nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm (QĐ 485/QĐ-SYT ngày 16/6/2020)

Thông tin người hành nghề tại Bệnh viện Bà Rịa (CV 343/BRVT-TCCB ngày 11/6/2020)

Phê duyệt nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và làm việc đối với cơ sở khám, chữa bệnh BVYHCT (QĐ 224/QĐ-SYT ngày 15/4/2020) 

Danh sách người hành nghề, thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh TTYT Phú Mỹ (523/TTYT ngày 6/7/2020)

phê duyệt nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh PKĐK Medic Sài Gòn 2 (QĐ 526/QĐ-SYT ngày 02/7/2020)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Nguyễn Thị Minh Hiếu

Danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Ngô Gia Hân

Danh sách người hành nghề, thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh TTYT Phú Mỹ (826/TTYT ngày 03/9/2020)

Bổ sung đăng tải thông tin người hành nghề trên cổng thông tin Sở Y Tế - Bệnh viện Y học cổ truyền - Nguyễn Thị Minh Hiếu

Danh sách bổ sung nhân sự hành nghề tại bệnh viện Tâm thần

Danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện Lê Lợi

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh BVYHCT (QĐ 935/QĐ-SYT ngày 03/11/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh BVBR (QĐ 936/QĐ-SYT ngày 03/11/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Như Ngọc II (QĐ 937/QĐ-SYT ngày 03/11/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu 207 Nguyễn Văn Trỗi (QĐ 938/QĐ-SYT ngày 03/11/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro (QĐ 953/QĐ-SYT ngày 09/11/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 954/QĐ-SYT ngày 09/11/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm - Phước Hòa  (QĐ 955/QĐ-SYT ngày 09/11/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn  (QĐ 958/QĐ-SYT ngày 10/11/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây  (QĐ 971/QĐ-SYT ngày 12/11/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi Đồng Sài Gòn (QĐ 972/QĐ-SYT ngày 12/11/2020)

V/v báo cáo danh sách hành nghề tại BV Lê Lợi ngày 17/11/2020

Phê duyệt, điều chỉnh bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - BVBR 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh ttyt huyện Châu Đức

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An

Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh bệnh viện Lê Lợi

 Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh chữa bệnh - PKĐK Medic Sài gòn 3 (QĐ 982/QĐ-SYT ngày 16/11/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh chữa bệnh - Bệnh viện Y học cổ truyền (QĐ 857/QĐ-SYT ngày 06/10/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh chữa bệnh - Bệnh viện Y học cổ truyền (QĐ 935/QĐ-SYT ngày 03/11/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk SOS (QĐ 1041/QĐ-SYT ngày 08/12/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa pkđk Asia Phú Mỹ (1051/QĐ-SYT)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 2 (1062/QĐ-SYT )

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn Vũng Tàu (1063/QĐ-SYT)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Suối Nghệ (1064/QĐ-SYT)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi  (1065/QĐ-SYT)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (1067/QĐ-SYT)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 1097)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm (QĐ 1105)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thế Giới Mới (QĐ 1106)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn Vũng Tàu (QĐ 1107)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 1108)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của pkđk Sài Gòn Vũng Tàu (QĐ 1122/QĐ-SYT)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Suối Nghệ (QĐ 1153)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh bvbr (QĐ 1155/QĐ-SYT ngày 31/1/2/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Suối Nghệ (QĐ 1154/QĐ-SYT ngày 31/1/2/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nội An Phước (QĐ 1156/QĐ-SYT ngày 31/1/2/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên Ân (QĐ 1157/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 1163/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa (QĐ 04/QĐ-SYT ngày 6/1/2021)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Bệnh viện Y học cổ truyền

Danh sách tăng, giảm người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện Y Học Cổ Truyền tỉnh BR-VT

Danh sách đăng ký người làm việc, người thực hành, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân  (64/QĐ-SYT )

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn Vũng Tàu (62/QĐ-SYT )

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi 9  61/QĐ-SYT )

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm  (60/QĐ-SYT )

Phê duyệt cập nhật nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - BV Y học cổ truyền

Phê duyệt bổ sung nhân sự hoạt động hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn Vũng Tàu (118/QĐ-SYT )

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh tại xét nghiệm Lab (QĐ 142/QĐ-SYT )

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền (QĐ 141/QĐ-SYT )

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Suối Nghệ

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Suối Nghệ (165/QĐ-SYT )

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (166/QĐ-SYT )

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (167/QĐ-SYT )

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk vũng tàu (QĐ 181/QĐ-SYT )

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (QĐ 182/QĐ-SYT )

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện đa khoa Vạn Phước (QĐ 183/QĐ-SYT )

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh xét nghiệm y khoa Lab 2 (QĐ 204/QĐ-SYT )

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Mắt (QĐ 208/QĐ-SYT )

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên Nam (230/QĐ-SYT )

 Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh bệnh viện Mắt  (244/QĐ-SYT )

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh bệnh TTYT huyện Châu Đức (245/QĐ-SYT)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh bệnh viện Lê Lợi ((246/QĐ-SYT)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Phước (264/QĐ-SYT )

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 2 (265/QĐ-SYT )

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 (266/QĐ-SYT )

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn (267/QĐ-SYT )

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn Vũng Tàu (268/QĐ-SYT )

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 (269/QĐ-SYT )

 Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (294/QĐ-SYT )

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (295/QĐ-SYT )

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Tâm Thần (QĐ 304/QĐ-SYT  ngày 09/4/2021)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 263/QĐ-SYT ngày 05/4/2021)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Sài Gòn (QĐ 262/QĐ-SYT ngày 05/4/2021)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh ttyt vietsovpetro (QĐ 261/QĐ-SYT ngày 05/4/2021)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Mỹ Xuân (QĐ 310/QĐ-SYT ngày 13/4/2021)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm (QĐ 322/QĐ-SYT ngày 16/4/2021)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám chữa bệnh của Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 329/QĐ-SYT ngày 20/4/2021)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn Vũng Tàu (QĐ 333/QĐ-SYT ngày 26/4/2021)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 334/QĐ-SYT ngày 26/4/2021)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk SOS (QĐ 336/QĐ-SYT ngày 26/4/2021)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk sài gòn vũng tàu (QĐ 339/QĐ-SYT ngày 27/4/2021)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vietsovpetro (QĐ 340/QĐ-SYT ngày 27/4/2021)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Suối Nghệ (QĐ 341/QĐ-SYT ngày 27/4/2021)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An  (QĐ 468/QĐ-SYT ngày 31/5/2021)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Nha khoa Hoa Sứ  (QĐ 469/QĐ-SYT ngày 31/5/2021)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk bs Nguyễn Thị Thúy Ngọc (QĐ 470/QĐ-SYT ngày 31/5/2021)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ  471/QĐ-SYT ngày 31/5/2021)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi An Anh (QĐ  472/QĐ-SYT ngày 31/5/2021)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi (QĐ 471/QĐ-SYT ngày 31/5/2021)

 Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk Nhi An Anh  (QĐ 472/QĐ-SYT ngày 31/5/2021)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám chữa bệnh trung tâm y tế thị xã phú mỹ (QĐ 495/QĐ-SYT  ngày 21/6/2021)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh phòng răng Nguyễn Hùng  (QĐ 496/QĐ-SYT  ngày 21/6/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự tại cơ sở khám chữa bệnh trung tâm y tế huyện đất đỏ (QĐ 497/QĐ-SYT  ngày 21/6/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Bình An(QĐ 500/QĐ-SYT ngày 15/6/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên nam (QĐ 521/QĐ-SYT ngày 15/6/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Thiên Ân  (QĐ 522/QĐ-SYT ngày 15/6/2021)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh ttyt Vietsovpetro (QĐ 523/QĐ-SYT ngày 15/6/2021)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh ttyt châu đức (QĐ 524/QĐ-SYT ngày 15/6/2021)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 534/QĐ-SYT ngày 21/6/2021)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn (QĐ 535/QĐ-SYT ngày 21/6/2021)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhân sự tại cơ sở khám chữa bệnh phòng khám y học gia đình thuộc ttyt huyện Xuyên Mộc (QĐ 536/QĐ-SYT ngày 22/6/2021)

Phê duyệt điều chình nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vũng Tàu (QĐ 537/QĐ-SYT ngày 22/6/2021)

Phê duyệt điều chình nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Phòng khám y học gia đình Trạm y tế xã Hòa Bình - huyện Xuyên Mộc  (QĐ 538/QĐ-SYT ngày 22/6/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện y học cổ truyền (QĐ 540/QĐ-SYT ngày 22/6/2021)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Bà Rịa  (QĐ 542/QĐ-SYT ngày 22/6/2021)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Trạm y tế xã Tam Phước thuộc Trung tâm y tế huyện Long Điền (QĐ 543/QĐ-SYT ngày 25/6/2021)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Trạm y tế xã Phước Hưng thuộc Trung tâm y tế huyện Long Điền  (QĐ 544/QĐ-SYT ngày 25/6/2021)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Long Điền (QĐ 545/QĐ-SYT ngày 25/6/2021)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 553/QĐ-SYT ngày 24/6/2021)

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Long Điền (QĐ 545/QĐ-SYT ngày 25/6/2021)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 553/QĐ-SYT ngày 24/6/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh ttyt Vietsovpetro (QĐ 558/QĐ-SYT ngày 25/6/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn Vũng Tàu  (QĐ 559/QĐ-SYT ngày 25/6/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk RHM Lê Văn Đức (QĐ 560/QĐ-SYT ngày 25/6/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Lê Lợi  (QĐ 561/QĐ-SYT ngày 25/6/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk RHM Vạn Thành Phát (QĐ 562/QĐ-SYT ngày 25/6/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn  (QĐ 563/QĐ-SYT ngày 25/6/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 568/QĐ-SYT ngày 25/6/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Tâm Thần (QĐ 586/QĐ-SYT ngày 30/06/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ - Trạm y tế thị trấn Đất Đỏ (QĐ 587/QĐ-SYT ngày 30/06/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ - Trạm y tế xã Long Mỹ (QĐ 588/QĐ-SYT ngày 30/06/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ - Trạm y tế xã Phước Long Thọ (QĐ 588/QĐ-SYT ngày 30/06/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ (590/QĐ-SYT ngày 14/7/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của pkđk Sài Gòn Vũng Tàu (591/QĐ-SYT ngày 30/6/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Bình An (QĐ 617/QĐ-SYT ngày 8/7/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh ttyt Vietsovpetro (QĐ 616/QĐ-SYT ngày 8/7/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Vạn thành Sài Gòn (644/QĐ-SYT ngày 14/7/2021)

phê duyệt, điều chuyển nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Bệnh viện Bà Rịa (642/QĐ-SYT ngày 14/7/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám chữa bệnh của Bệnh viện Lê Lợi (661/QĐ-SYT  ngày 15/7/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Lê Lợi (776/QĐ-SYT  ngày 14/8/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Bà Rịa (777/QĐ-SYT  ngày 14/8/2021)

 phê duyệt điều chỉnh nhân sự tại cơ sở khám chữa bênh Bệnh viện Lê Lợi (791/QĐ-SYT  ngày 20/8/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh tại pkđk Vũng Tàu (792/QĐ-SYT  ngày 20/8/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm (761a/QĐ-SYT ngày 23/8/2021)

phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (869/QĐ-SYT ngày 13/9/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Trung tâm y tế huyện Châu Đức (870/QĐ-SYT ngày 13/9/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Trạm y tế xã Xuân Sơn - Trung tâm y tế huyện Châu Đức (871/QĐ-SYT ngày 13/9/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Trạm y tế xã Bình Trung - Trung tâm y tế huyện Châu Đức (872/QĐ-SYT ngày 13/9/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Trạm y tế xã Kim Long - Trung tâm y tế huyện Châu Đức  (873/QĐ-SYT ngày 13/9/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Trạm y tế xã Quảng Thành - Trung tâm y tế huyện Châu Đức (874/QĐ-SYT ngày 13/9/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Trạm y tế xã Láng Lớn - Trung tâm y tế huyện Châu Đức (875/QĐ-SYT ngày 13/9/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh Trạm y tế xã Cù Bị - Trung tâm y tế huyện Châu Đức (876/QĐ-SYT ngày 13/9/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Bệnh Viện Bà Rịa (877/QĐ-SYT ngày 13/9/2021)

phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Bệnh Viện Lê Lợi (878/QĐ-SYT ngày 13/9/2021)