Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Thường trực UBND tỉnh họp thông qua nội dung các tờ trình thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục và tài nguyên – môi trường

Sáng nay (07/11), Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp tập thể UBND tỉnh để thông qua các Tờ trình, dự kiến trình tại Kỳ họp HĐND cuối năm 2019. Tham dự họp có ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

IMG_9640.JPG
 

Tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình bày các Dự thảo Tờ trình: (1) Nghị quyết ban hành quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh; (2) Nghị quyết về việc nâng hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo chuẩn theo chuẩn nghèo của tỉnh và chế độ tiền ăn ngày lễ, tết, khi ốm đau cho đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội của tỉnh; (3) Nghị quyết ban hành chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên đối với người cao tuổi và người mắc bệnh nan y của tỉnh; (4) Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; (5) Nghị quyết quy định mức  chi cho công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi cấp địa phương và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh; (6) Xây dựng Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020 – 31/12/2024) trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Thành Long đã cơ bản thông qua nội dung các Tờ trình trên.

Dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 37/2018/TT-BYT, Thông tư số 14/2019/TT-BYT và Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Dự thảo gồm 06 điều với các nội dung chính: mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật đã được Bộ Y tế xếp tương đương tại các Quyết định của Bộ; nguyên tắc áp dụng giá khám, chữa bệnh trong một số trường hợp cụ thể.

Đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi cấp địa phương và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, nếu Nghị quyết này được thực hiện, mức chi cho công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi cấp địa phương và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh dự kiến tăng khoảng 2,3 tỷ đồng/năm.


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết