Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0948809119 về quy trình chuyên môn ngày 11.11.2019 tại bệnh viện Bà Rịa trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh.

Xem nội dung chi tiết tại đây


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết