Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân

Thay đổi, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn

 Phòng khám medic sài gòn nguyễn quang chung

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với người hành nghề KCB

Quyết định điều chỉnh phạm vi chuyên môn của nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 471/Qđ-SYT ngày 12/6/2020)

phê duyệt điều chỉnh , bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Vietsovpetro (QĐ 535/QĐ-SYT ngày 03/7/2020)


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết