Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0704682302 về chất lượng phục vụ tại Bệnh viện Bà Rịa trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết