Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Báo cáo giải quyết đơn phản ánh về sử dụng quả lọc (thận nhân tạo) tại bv Bà Rịa

Xem nội dung chi tiết tại đây