Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0937.117.555 về quy trình khám chữa bệnh tại TTYT huyện Long Điền trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây