Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0968.922.592 về chế độ độc hại tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây