Hoạt động Hoạt động
Sở Y tế họp bàn triển khai xây dựng Hệ thống Y tế thông minh

Sáng nay 4/6, Sở Y tế tổ chức họp bàn về tình hình công nghệ thông tin ngành Y tế; triển khai xây dựng Hệ thống Y tế thông minh tỉnh BR-VT giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời triển khai nội dung quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân. Bs. Phạm Minh An- Giám đốc Sở Y tế chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện phòng Nghiệp vụ Sở Y tế đã báo cáo sơ bộ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành Y tế tỉnh. Báo cáo đã chỉ ra các thách thức chính trong hệ thống CNTT của ngành, bao gồm: Thiếu nhân lực, thiếu trang thiết bị, nhiều quy trình thủ công, thiếu kỹ năng, thiếu kinh phí…

Về nội dung quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân, bộ phận CNTT Sở Y tế cho biết, Sở đã triển khai từ tháng 3/2019. Đến nay các đơn vị khám chữa bệnh đã chuyển 2.640.577 hồ sơ về trung tâm tích hợp dữ liệu Sở Y tế, trong đó tuyến tỉnh chuyển 1.213.059 hồ sơ, tuyến huyện chuyển 1.142.194 hồ sơ, tuyến xã chuyển 285.324 hồ sơ.

Bộ phận CNTT các đơn vị Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi, Trung tâm Y tế Dự Phòng tỉnh, TTYT huyện Xuyên Mộc và Chi cục ATVSTP cũng đã báo cáo tình hình ứng dụng CNTT tại đơn vị, những khó khăn và đề xuất các nội dung cần được hỗ trợ trong triển khai xây dựng Hệ thống Y tế thông minh tại đơn vị mình.

Nhiều ý kiến tại cuộc họp cho rằng đây là một nội dung lớn, do đó cần thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác thường trực để tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, hướng dẫn các đơn vị ứng dụng mạnh mẽ CNTT; các đơn vị cần kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện;

Trước khi triển khai Hệ thống Y tế thông minh, Sở Y tế cần đánh giá tổng thể tình hình ứng dụng CNTT tại các đơn vị cũng như đánh giá tính ưu việt của các phần mềm quản lý hiện nay các đơn vị đang sử dụng để có hướng chỉ đạo phù hợp; Sở Y tế cũng cần chủ động kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá kết quả việc triển khai ứng dụng CNTT trong toàn ngành để xem xét, điều chỉnh lộ trình cho phù hợp.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Nguồn: http://t5g.org.vn/