Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0382.048.500 về thái độ ứng xử tại bệnh viện Bà Rịa trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết