Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0916.741.265 về quy trình khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây